Het mooiste wat je een kind 

KUNT GEVEN IS EEN KANS!

Pesten of plagen?

Word je kind gepest, of is je kind iemand die pest? 
Of is je kind een meeloper?
En wat is nou eigenlijk het verschil tussen pesten en plagen? 
Hieronder volgt een korte uitleg over het verschil. 

Wat is plagen: 

Plagen gebeurt zonder iemand bewust pijn te willen doen. Daarom is het vaak grappig en leuk. Je bent elkaars gelijke en het komt spontaan op. Soms word je geplaagd en de andere keer ben jij de plager. Plagen is iets wat soms gebeurt en niet keer op keer.

Wat is pesten:

Pesten daarintegen word keer op keer gedaan door èèn persoon, of groep. Hierbij wordt bewust iemand gekwetst. Dit kan gevolgen hebben voor de gepeste persoon. Die gaat vaak aan zichzelf twijfelen, wordt onzeker, bang en wil zich vaak terugtrekken. Het zelfbeeld en je zelfvertrouwen worden aangetast.

De pester toont vaak gedrag wat niet wenselijk is. En kan op latere leeftijd hier ook problemen door ervaren. Hij/zij is vaak boos, ontevreden, onzeker. En kan gewelddadig gedrag (schoppen, slaan, spugen, enz.) gaan vertonen.  

Pesten kan op vele manieren. En vaak gebeurt het op zo'n manier dat de volwassenen het niet door hebben. Tenzij zij hierop geattendeerd worden door het slachtoffer, of een omstander die medelijden krijgt en dan naar de ouders, leerkracht stapt. 

Zowel het kind wat gepest wordt, als het kind wat meeloopt met de pester en de pester zelf kan ik begeleiden.


 Kaart
Opbellen
E-mail